Projectbeschrijving

Momenteel zijn er in Nederland jaarlijks ca 40.000 mensen die een permanent of tijdelijk stoma nodig hebben. Uit een onderzoek van Nivel (2013) blijkt dat ca 62% van deze stomadragers geconfronteerd worden met het lekken van de stoma met diverse problemen als gevolg. Daarnaast blijkt dat verkrijgbare stoma concepten gebruik maken van een systeem bestaande uit huidplaten die op de buik geplakt worden, waaraan opvangzakjes gekoppeld worden. Bij ongeveer 50% van de stomadragers treden door het continu wisselen van zakjes (3-maal daags) en huidplaten (4 maal/week) huidproblemen op in de vorm van wondjes en ontstekingen. In combinatie met het lekken van de stoma leidt dit tot ernstige infecties waardoor stomadragers zich vaak terug trekken uit het sociale leven uit angst voor ongemakkelijke situaties.

De oplossing die Tomas BV hiervoor naar de markt brengt levert én een maatschappelijke kwaliteitsverbetering voor stomadragers én creëert werkgelegenheid en groei van de onderneming in Limburg.

TOMAS B.V. heeft een stoma-principe bedacht en in een eerste provisorische versie gerealiseerd, dat 100% lekvrij is en waarbij geen huidplaat met huidplak meer benodigd is in tegenstelling tot alle andere momenteel verkrijgbare stoma concepten.

Het nieuwe concept bestaat uit een gepatenteerde adapter en band. Tomas BV laat de onderdelen voor deze adapter en band extern produceren en zal zelf de assemblage en verzending ter hand nemen. Voor de verkoop van dit nieuwe stomamateriaal wordt samengewerkt met landelijk opererende leveranciers van medische hulpmiddelen die reeds uitgebreide ervaring hebben met stoma patiënten en hun behoeftes

Het lekvrije stoma concept Tomas bevindt zich momenteel in de ontwikkel en validatie fase. Om te komen tot een medisch valide product wordt er samengewerkt met professionals om het concept in een live omgeving te onderwerpen aan meerdere testen met proefpersonen. In dit traject werkt de onderneming samen met het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) in Heerlen, hun counterpart InnovAge in Leuven, de oncoloog dr Nijhuis vanuit Viecuri, de Nederlandse Stoma Vereniging en Stoma Verpleegkundigen.

Om dit project mogelijk te maken is een Europeese steun toegezegd in het kader van CrossCare.

Er wordt nu een eerste livetest met het Tomas Concept voorbereidt i.s.m. deze partners om in de periode mei/juni 15 geselecteerde proefpersoenen uit te rusten met de Tomas band en adapter. Op basis van de verkregen resultaten wordt het ontwerp herzien en voorbereidt voor een grootschaligere test met 40 proefpersonen in de periode oktober-december 2017. Dit zijn proefpersonen die net middels een operatie een stoma aangelegd hebben gekregen. Deze patiënten worden door dr. Nijhuis van het Viecuri geselecteerd. De verkregen resultaten worden vervolgens onder begeleiding van de proeftuinen besproken en geanalyseerd met afgevaardigden van de in de medische keten betrokken partijen. Indien meer als 80% van de proefpersonen positief is zal vanuit het Viecuri een wetenschappelijk team opgezet worden dat de resultaten verder gaat uitdiepen en promoten in de medische wereld onder begeleiding van Tomas BV.

Op basis van de uitgevoerde analyse wordt een grootschalige live test met Stomadragers voor thuisgebruik voorbereidt en uitgevoerd ten behoeve van een statische en wetenschappelijk onderbouwing van de werking. Deze laatste test staat gepland voor uitvoering in juni 2018.

Tomas BV (F. Gommans en S. Hectors) is projectleider. De eigenaren en ideehouders de heren Gommans en Hectors vormen tezamen de projectstuurgroep. In het project wordt samengewerkt met een tweetal medische proeftuinen InnovAGE (Leuven) en EIZT (Heerlen) van waaruit de gehele zorgketen in België en Nederland kan worden betrokken en van waaruit expertise wordt ingebracht t.b.v. de validatie van het product.

Vanuit medisch wetenschappelijke zijde is dr. P. Nijhuis, chirurg werkzaam te VieCuri (Venlo), betrokken om de inbedding van de testen binnen de klinische omgeving te borgen en de aansluiting met behandelaars/chirurgen te begeleiden. Tot slot wordt de stomavereniging Nederland in het project betrokken om op deze wijze de gebruikers direct in de co-creatie te laten participeren. De directe begeleiding richting de groep eindgebruikers wordt gecoördineerd en uitgevoerd door mevr. I. Verheul als specialistisch stoma verpleegkundige. De productie van de materialen ten behoeve van de testen wordt onder aansturing van TOMAS BV uitgevoerd.

Contact met Tomas?