Project

  • A  A  A  A  

Er zijn circa 38.000 mensen met een stoma in Nederland. Meer dan de helft van de stomadragers wordt geconfronteerd met lekkages, matige tot ernstige huidproblemen en de daarmee gepaard gaande overlast en pijn.

De verkrijgbare stoma concepten maken doorgaans gebruik van een systeem bestaande uit huidplaten die op de buik geplakt worden, waaraan opvangzakjes gekoppeld worden. Bij ongeveer 50% van de stomadragers treden door het continu wisselen van zakjes (3x per dag) en huidplaten (4x per week) huidproblemen op in de vorm van wondjes en ontstekingen. In combinatie met het lekken van de stoma leidt dit tot ernstige infecties waardoor stomadragers zich (uit angst voor ongemakkelijke situaties) vaak terug trekken uit het sociale leven. De oplossing die TOMAS hiervoor op de markt brengt levert én een maatschappelijke kwaliteitsverbetering voor stomadragers én creëert werkgelegenheid en groei van de onderneming in Limburg.

TOMAS heeft een stoma-principe ontwikkeld dat 100% lekvrij is en waarbij geen huidplaat met huidplak meer benodigd is. Het innovatieve systeem bestaat uit een gepatenteerde adapter en band. Voor de verkoop van dit nieuwe stoma materiaal wordt samengewerkt met landelijk opererende leveranciers van medische hulpmiddelen die reeds uitgebreide ervaring hebben met stoma patiënten en hun behoeftes.

TOMAS heeft een stoma-principe bedacht dat 100% lekvrij is en waarbij geen huidplaat met huidplak meer benodigd is

Om te komen tot een medisch valide product is in dit traject onder andere samengewerkt met het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) in Heerlen, hun counterpart InnovAge in Leuven, de Nederlandse Stoma Vereniging en diverse Stoma Verpleegkundigen.

Vanuit medisch wetenschappelijke zijde is dr. P. Nijhuis, chirurg-oncoloog bij VieCuri medisch centrum in Venlo, betrokken om de inbedding van de testen binnen de klinische omgeving te borgen en de aansluiting met behandelaars/chirurgen te begeleiden.

Vanuit medisch wetenschappelijke zijde is dr. P. Nijhuis, chirurg-oncoloog bij VieCuri medisch centrum in Venlo, betrokken om de inbedding van de testen binnen de klinische omgeving te borgen en de aansluiting met behandelaars/chirurgen te begeleiden.